AJAXtip.cz - Tipovací portál Registrace

Registrace

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Zpracování informací

Potvrzením registrace vyslovuje každý účastník svůj souhlas s případným použitím jeho registračních údajů pro účely tipovací soutěže a marketingové účely organizátora. Vaše registrační údaje nebudou nikdy předány třetí osobě!

Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení §11 a §21 zákona.

Výherce má právo svůj souhlas odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na výhru nebo hlavní výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.


Všeobecné podmínky

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit.

Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu soutěže.